Αποτελέσματα

24 Αυγούστου, 2022

Παραδοτέο 2 – Αποτελέσματα

Στο δεύτερο παραδοτέο με τίτλο “Ανάπτυξη σειράς δομημένων συστημάτων εγκλεισμού με βάση βιοπολυμερή” μελετήθηκαν τρία συστήματα ενθυλάκωσης προβιοτικών με ακόλουθη βελτιστοποίηση των παραμέτρων που επηρεάζουν το […]
24 Αυγούστου, 2022

Παραδοτέο 1 – Αποτελέσματα

Στο πρώτο παραδοτέο με τίτλο “Μεθοδολογίες για την κατασκευή διαφόρων δομημένων συστημάτων χορήγησης προβιοτικών και βιολειτουργικών συστατικών” μελετήθηκαν δύο συστήματα συσσωματοποίησης προβιοτικών, χρησιμοποιώντας φυτικές ή ζωικές […]